Kontakt

Recykling AB

Dalagatan 3B

Box 514

801 06 Gävle

Tel:  026-51 94 70

Fax: 026-51 94 80

Anders

Mobil: 0706 87 44 85

anders@recykling.se

Christoffer

Mobil: 0702 18 13 25

christoffer@recykling.se

Jimmy

Mobil: 0727 18 27 77

jimmy@recykling.se

Vi löser dina problem!

© Recykling AB 2011

 

 

 

Certifierade enligt ISO 9001 och 14001

Miljöanpassade produkter för rengöring och underhåll av

bl.a. kyl- och värmesystem.

Utveckling, tillverkning och försäljning av industrikemikalier

för avfettning, sanering och rengöring.

Partners